HİZMETLERİMİZ

BELGELENDİRME HİZMETLERİ

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB)

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren (alıcı, boşaltan, paketleyen, yükleyen, dolduran, gönderen, taşımacı ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi) işletmelerin yönetmelikte belirtildiği üzere iştigal ettikleri faaliyet konularına göre adres bazlı olacak şekilde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alması gerekmektedir. Düzenlenen TMFB’nin geçerlilik tarihi 5 yıl ile sınırlı olup yenileme, faaliyet konusu, adres, nevi, unvan değişiklerinde mevcut belgenin yenilenmesi gereklidir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (DMR)

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin alması gereken belgedir.

Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB)

Tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin TYUB almaları gerekmekte olup belge geçerlilik süresi üç yıl olarak sınırlandırılmış ve belirlenen periyodlarda belgenin yenilenmesi gerekmektedir.

TYUB yenileme denetimlerine TMGD ‘nin eşlik etmesi zorunludur. Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge elleçlenen yük cinsine göre TYUB denetimlerini açıklamaktadır. Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge’ye göre Tehlikeli Yük olarak tanımlanan her bir yük cinsi için ayrı kurallar ve idari yaptırımlar bulunmaktadır. Kıyı tesisleri konusunda tecrübeli TMGD kadromuz ile TYUB denetimlerine hazırlık, belge çıkarma, yenileme ve Liman Başkanlığı periyodik denetimlerine hazırlık ve uyumluluk çalışmaları sağlıyoruz.