HİZMETLERİMİZ

KARAYOLU TMGD

ADR (Karayolu) Hizmetleri
ADR (Karayolu Taşımacılığı) ADR Karayolu Taşımacılığı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasıdır. Tehlikeli maddelerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) nedir?
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı, tehlikeli maddeleri alan, gönderen, ambalajlayan, yükleyen, dolduran, boşaltan ve taşımacılığını yapan firmalar için süreç boyunca çevre ve insan güvenliğini korumak için gereken önlemlerin alınmasını sağlar. Bakanlık tarafından Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişidir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) nedir?
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve İşletmelere Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ataması yaparak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti sağlayan kurumlardır. Bakanlık tarafından TMGDK Yetki Belgesi düzenlenmiş kurumlardır ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen 13 bölgede hizmet verebilmesi için ilgili şubeler için de Yetki Belgesi tanımlanmış olmalıdır.

Hangi kurumlar TMGD istihdam etmeli veya TMGDK kuruluşlarından hizmet almalıdır?
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanından hizmet alması zorunludur.

Faaliyete geçtiği tarih sonrasında bir takvim yılı dolmadan yönetmeliğin birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında yer alan faaliyet konularından herhangi birisi için yirmi ton ve üzerinde işlem yapmaya başlayan işletmenin, yapacağı faaliyet/faaliyetlere uygun TMFB alması zorunludur. Faaliyet konularına göre de hizmet alma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Teklif almak istermisiniz ?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hakkında teklif almak ve danışmanlarımıza erişmek çok kolay

Teklif Almak için Tıklayınız !

HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

Denizyolu TMGD

Tehlikeli maddelerin uluslarası taşımacılığında en çok tercih edilen yöntemlerden biri de deniz yolu ile taşınmasıdır. Bu yöntem kısaca IMDG olarak geçmektedir.

Demiryolu TMGD

Tehlikeli maddelerin, özellikle portatif konteyner ya da tankerlere yüklenerek, demir yolu üzerinde taşınması süreci RID olarak tanımlanır...

Havayolu TMGD

Kargo firmaları, yurtdışı taşımacılığı söz konusu olduğunda hava yolu ile tehlikeli maddelerin sevkiyatlarını da tercih etmektedirler ve bu taşımacılık IATA olarak kısaltılmıştır...

Yazılım Hizmetleri

Tüm yükümlülüklerinizi pratik, güvenli ve izlenebilir kılıyoruz. Kurumsal bir hizmet anlayışı ile geliştirdiğimiz TMGD Saha Takip yazılımı sayesinde hizmet kalitesinin devamlılığı sağlanmaktadır...

Eğitim Hizmetleri

Genel bilinçlendirme eğitimi, Göreve özgü eğitimler, Güvenlik eğitimleri, Yenileme eğitimleri, TMGD ADR Eğitimleri, IMDG-KOD Eğitimleri, RID Eğitimi, SRC 5 Eğitimleri...

Diğer Hizmetler

Tehlikeli Madde Güvenliği ve Danışmanlığı dışında alabileceğiz tüm hizmetler için tıklayınız...