HİZMETLERİMİZ

HAVAYOLU TMGD

DGR (Havayolu) Hizmetleri
DGR; “Dangerous Goods Regulations” kelimelerinin baş harflerinden kısaltılmış olup “Tehlikeli Madde Düzenlemeleri” anlamına gelmektedir. DGR uçakla taşınması muhtemel her türlü tehlikeli maddenin, paketleme ve taşınma şartlarının belirtildiği uluslararası kurallardır.

Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ile havayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, seri, güvenli, kaliteli ve çevreye zarar vermeden emniyetli bir şekilde yürütülmesine ve bu faaliyetlerde yer alan tarafların sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi, Tehlikeli Madde Depolama Uygunluk Belgesi ve Tehlikeli Madde Sorumlusu

Tehlikeli madde taşıma yetki belgesi
MADDE 6 –(1) Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunmak isteyen operatörlerin İdareden “Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi” almaları zorunludur.
(2) Operatörler,“Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi” olmadan tehlikeli madde taşımacılığı yapamazlar.
(3) Tehlikeli madde taşıma yetki belgesinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(4) Ülkemiz hava sahasını kullanan yabancı operatörler tehlikeli madde taşınması halinde ülkelerinin yetkili otoritesi tarafından düzenlenen tehlikeli madde taşıma yetki belgesini İdare’ye ibraz etmek zorundadır. Gerekli görülmesi halinde İdare tarafından ulusal mevzuat kapsamında ek şartlar aranabilir.

Tehlikeli madde faaliyet belgesi
MADDE 7 –(1) Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasına yönelik; bir takvim yılı içerisinde net yirmi ton ve üstü miktarlarda işlem yapan veya miktara bağlı olmaksızın; Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle ilgili faaliyetlerde bulunan; gönderen ve alıcı ile gönderen, alıcı ve operatör adına iş ve işlemleri yürüten işletmeler, yer hizmetleri işletmeleri “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” almak zorundadırlar.
(2) Tehlikeli madde faaliyet belgesinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Tehlikeli madde depolama uygunluk belgesi
MADDE 8 –(1) Havayoluyla taşınan tehlikeli maddelerin depolandığı veya elleçlendiği depo ve antrepoların, bu maddelerin depolanmasına veya elleçlenmesine uygun olduğunu gösteren tehlikeli madde depolama uygunluk belgesi sahibi olmaları ve geçerli durumda bulundurmaları zorunludur.
(2) Tehlikeli madde depolama uygunluk belgesi düzenlenmesine ve geçerlilik durumuna ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Tehlikeli madde sorumlusu
MADDE 9 –(1) Tehlikeli maddelerin havayolu ile taşınmasına yönelik faaliyetlerde bulunan; gönderen ve alıcı ile gönderen, alıcı ve operatör adına iş ve işlemleri yürüten işletmeler, yer hizmetleri işletmeleri ve geçici depolama ve antrepo işletmelerinin tehlikeli madde sorumlusu istihdam etmeleri zorunludur.
(2) Tehlikeli madde sorumlusunun eğitimi, yetkilendirilmesi, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Teklif almak istermisiniz ?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hakkında teklif almak ve danışmanlarımıza erişmek çok kolay

Teklif Almak için Tıklayınız !

HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

Karayolu TMGD

Gemi, tren ya da uçak taşımacılığından farklı olarak ADR, karayolu ile tehlikeli maddelerin taşınması sürecidir ve tehlikeli maddeler ile iştigal etmeyenler ile aynı güzergahın en çok oranda paylaşıldığı bir yöntemdir...

Denizyolu TMGD

Tehlikeli maddelerin uluslarası taşımacılığında en çok tercih edilen yöntemlerden biri de deniz yolu ile taşınmasıdır. Bu yöntem kısaca IMDG olarak geçmektedir.

Demiryolu TMGD

Tehlikeli maddelerin, özellikle portatif konteyner ya da tankerlere yüklenerek, demir yolu üzerinde taşınması süreci RID olarak tanımlanır...

Yazılım Hizmetleri

Tüm yükümlülüklerinizi pratik, güvenli ve izlenebilir kılıyoruz. Kurumsal bir hizmet anlayışı ile geliştirdiğimiz TMGD Saha Takip yazılımı sayesinde hizmet kalitesinin devamlılığı sağlanmaktadır...

Eğitim Hizmetleri

Genel bilinçlendirme eğitimi, Göreve özgü eğitimler, Güvenlik eğitimleri, Yenileme eğitimleri, TMGD ADR Eğitimleri, IMDG-KOD Eğitimleri, RID Eğitimi, SRC 5 Eğitimleri...

Diğer Hizmetler

Tehlikeli Madde Güvenliği ve Danışmanlığı dışında alabileceğiz tüm hizmetler için tıklayınız...