HİZMETLERİMİZ

SRC5 EĞİTİMLERİ

Tehlikeli madde taşıyan tüm araç şoförlerinin, taşıyacakları yük sınıfına uygun olarak, Yönetmelik kapsamındaki eğitimlere katılmaları ve Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olarak uygun SRC-5 Belgesi almaları zorunludur. SRC5 Eğitimi alabilmek için SRC3 veya SRC4 belgesinden birinin olması gerekir.

Eğitim Adı Eğitim Süresi Sınav Soru Adedi Belge Geçerlilik Süresi
ADR Temel Eğitim 19 Saat 25 Soru 5 Yıl
ADR Tank Eğitimi 13 Saat 15 Soru 5 Yıl
ADR Sınıf 1 Eğitimi 8 Saat 15 Soru 5 Yıl
ADR Sınıf 7 Eğitimi 8 Saat 15 Soru 5 Yıl

ADR Temel Eğitimi; 19 saat eğitim alarak, Bakanlığın açmış olduğu SRC 5 Belgesi Sınavında başarılı olan sürücüler, sahip oldukları SRC 5 Belgesi ile tehlikeli maddelerin dökme veya paketli olarak taşınması için ön görülen araçları kullanabilirler.

ADR Tank Eğitimi; ADR Temel Eğitimine ilave 13 saat eğitim alarak, Bakanlığın açmış olduğu SRC 5 Belgesi Sınavında başarılı olan sürücüler, sahip oldukları SRC 5 Sertifikası ile tehlikeli maddelerin tank içinde taşınması için ön görülen araçları da kullanabilirler.

ADR Sınıf 1 Eğitimi; ADR Temel Eğitimine ilave 8 saat eğitim alarak, Bakanlığın açmış olduğu SRC 5 Belgesi Sınavında başarılı olan sürücüler, sahip oldukları SRC 5 Sertifikası ile Sınıf 1 kapsamındaki maddelerin (patlayıcı maddelerin veya nesnelerin) taşınması için öngörülen araçları da kullanabilirler.

ADR Sınıf 7 Eğitimi; ADR Temel Eğitimine ilave 8 saat eğitim alarak, Bakanlığın açmış olduğu SRC 5 Belgesi Sınavında başarılı olan sürücüler, sahip oldukları SRC 5 Sertifikası ile Sınıf 7 kapsamındaki maddelerin (radyoaktif malzemelerin ) taşınması için öngörülen araçları da kullanabilirler.

SRC 5 Belgesi Yenileme

SRC5 Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. SRC 5 Belgesi sahiplerinin mevcut belgelerini yenilemek için, belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 1 (bir) yıl içinde yenileme eğitimine katılmaları ve bu eğitimler sonunda Bakanlıkça düzenlenecek sınavda başarılı olmaları zorunludur. Sınavda başarılı olanlara belge ücretinin yatırılmasını müteakip, mevcut belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihiden itibaren beş yıl geçerliliği olan yeni SRC5 belgesi düzenlenir.