HİZMETLERİMİZ

RID GENEL FARKINDALIK, GÖREVE YÖNELİK VE GÜVENLİK EĞİTİMLERİ

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi kapsamında Tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınmasında görev alacak kişilere verilecek eğitimlerin kapsamı, süreleri aşağıda yer almaktadır. Tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde yer alan kişiler, göreve başlamadan önce yapacakları işe yönelik eğitim almalıdırlar.

Tehlikeli madde taşımacılığında görev alan kişilere verilecek eğitimler, yaptığı işe ve sorumluluğuna uygun olarak, Genel Farkındalık Eğitimleri, Göreve Özgü Eğitimler ve Güvenlik Eğitimi olmak üzere üç farklı şekilde olmalıdır.

a) Genel farkındalık eğitimi: Genel farkındalık eğitimi, tehlikeli madde taşımacılığı hükümlerine/şartlarına ilişkin genel bilgiler ve ilgili mevzuata ilişkin bilgileri kapsamalıdır. Eğitimin süresi asgari 8 saat olmalıdır. Tüm çalışanlar öncellikle tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tehlike ikaz etiketleri/levhalar, turuncu plakaların anlamları ile tehlikeli bir durum ortaya çıktığında haber verme prosedürleri konusunda eğitim almalıdır.

b) Göreve özgü eğitim: Göreve özgü eğitimde, çalışanların doğrudan görev ve sorumluluklarıyla ilgili olarak, tehlikeli madde taşımacılığı hakkındaki Yönetmelikler ve ilgili mevzuattaki düzenlemelerin içeriklerini kapsamalıdır. Eğitimin süresi toplamda 8 saat olmalıdır.

c) Güvenlik eğitimi: Tehlikeli maddelerin taşınmasında, yükleme ve boşaltılmasında görev alacak tüm personele verilen eğitimdir. Tehlikeli maddelerin yükletilmesi, boşaltılması, aktarılması, depolanması ve taşınması sırasında bir kazaya maruz kalma veya sakatlanma riski, tehlikeli maddelerin neden olabileceği tehlike ve zararları konusunda çalışanlar eğitilmelidir. Eğitimin süresi 8 saattir.

Yenileme Eğitimleri; Tehlikeli Maddelerin demiryoluyla taşınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemelerde olabilecek değişiklikleri kapsayacak şekilde, düzenli olarak çalışanlara iki (2) yılda bir yenileme eğitimleri verilmelidir.