HİZMETLERİMİZ

DENİZYOLU TMGD

IMDG CODE (Denizyolu) Hizmetleri
IMDG CODE paketli halde tehlikeli yüklerin deniz yolu ile güvenli bir biçimde taşınması için Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO tarafından geliştirilmiş teknik hükümleri içeren kurallar sistemidir. Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün tehlikeli madde yükleri ile ilgili iki ana sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sözleşmeler SOLAS Sözleşmesi (Convention for the Safety of the Life at Sea ) ve MARPOL Sözleşmesi (International Convention for the Prevention of pollution from Ships)’dir. IMO bu iki ana sözleşmeyi desteklemek amacıyla deniz yolu ile taşımacılığı gerçekleştirilen tehlikeli yüklere ilişkin uluslararası kod olan IMDG Code’u geliştirmiştir.

Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması Ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik kapsamında tehlikeli yük olarak tanımlanmış yükleri elleçleyen Kıyı Tesisleri Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB) almak zorundadır. TYUB sahibi Kıyı Tesisleri yıllık faaliyet raporlamasının yanı sıra 3 ayda bir verilen faaliyet raporunu, yıl içinde 4 dönemde Liman Başkanlığına sunmak zorundadır. Bu rapor IMDG CODE yetkisi olan ve TYUB’a atanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları tarafından hazırlanmaktadır.

Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönergede ayrıca; elleçlenen yük cinsine göre, Kıyı Tesislerine Liman Başkanlıkları ve Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan TYUB yenileme ve 6 ayda bir yapılan programsız denetimlerin içeriği açıklanmaktadır.

Kıyı tesisleri konusunda tecrübeli TMGD kadromuz ile TYUB denetimlerine hazırlık, belge çıkarma, yenileme ve Liman Başkanlığı periyodik denetimlerine hazırlık ve uyumluluk çalışmaları sağlıyoruz.

Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge’ye göre Tehlikeli Yük:

 • Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL) 73/78 Ek I, Lahika 1'de yer alan petrol ve petrol ürünlerini,
 • IMDG Kod Bölüm 3'te verilen paketli taşınan madde ve nesneleri,
 • IMSBC Kod Lahika 1'de verilen yüklerden karakteristik tablosundaki grup kutusunda "B" ile "A ve B" ibaresi olan dökme yükleri,
 • IBC Kod Bölüm 17'de verilen tablonun "hazards (zararlılar)" başlıklı "d" sütununda "S" veya "S/P" ibaresi bulunan sıvı maddeleri,
 • IGC Kod Bölüm 19'da verilen gaz halindeki maddeleri, ifade eder.

Tanımlar:

 • IBC Kod: Dökme Tehlikeli Kimyasalları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkında Uluslararası Kodu,
 • IGC Kod: Dökme Sıvılaştırılmış Gazları Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkında Uluslararası Kodu,
 • IMDG Kod: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu,
 • IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,
 • IMSBC Kod: Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodunu,
 • ISGOTT: Petrol Tankerleri ve Terminalleri için Uluslararası Emniyet Kılavuzunu,
 • ISPS Kod: Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunu,
 • BLU Manuel: Terminal Temsilcileri için Katı Dökme Yüklerin Yüklenmesi ve Tahliyesi El Kitabını (IMO MSC/Circ.1160),
 • BLU Kod: Dökme Yük Gemilerinin Emniyetli Yüklenmesi ve Tahliyesine Yönelik Uygulama Kodunu,
 • CSS Kod: Yük İstifi ve Güvenliği için Emniyetli Uygulama Kodunu,
 • CTU Kod: Yük Taşıma Birimlerinin Paketlenmesi için Uygulama Kodunu,
 • MARPOL: Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi,

Teklif almak istermisiniz ?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hakkında teklif almak ve danışmanlarımıza erişmek çok kolay

Teklif Almak için Tıklayınız !

HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

Karayolu TMGD

Gemi, tren ya da uçak taşımacılığından farklı olarak ADR, karayolu ile tehlikeli maddelerin taşınması sürecidir ve tehlikeli maddeler ile iştigal etmeyenler ile aynı güzergahın en çok oranda paylaşıldığı bir yöntemdir...

Demiryolu TMGD

Tehlikeli maddelerin, özellikle portatif konteyner ya da tankerlere yüklenerek, demir yolu üzerinde taşınması süreci RID olarak tanımlanır...

Havayolu TMGD

Kargo firmaları, yurtdışı taşımacılığı söz konusu olduğunda hava yolu ile tehlikeli maddelerin sevkiyatlarını da tercih etmektedirler ve bu taşımacılık IATA olarak kısaltılmıştır...

Yazılım Hizmetleri

Tüm yükümlülüklerinizi pratik, güvenli ve izlenebilir kılıyoruz. Kurumsal bir hizmet anlayışı ile geliştirdiğimiz TMGD Saha Takip yazılımı sayesinde hizmet kalitesinin devamlılığı sağlanmaktadır...

Eğitim Hizmetleri

Genel bilinçlendirme eğitimi, Göreve özgü eğitimler, Güvenlik eğitimleri, Yenileme eğitimleri, TMGD ADR Eğitimleri, IMDG-KOD Eğitimleri, RID Eğitimi, SRC 5 Eğitimleri...

Diğer Hizmetler

Tehlikeli Madde Güvenliği ve Danışmanlığı dışında alabileceğiz tüm hizmetler için tıklayınız...