HİZMETLERİMİZ

IMDG KOD Personel EĞİTİMLERİ

29 Temmuz 2019 tarihinde IMDG KOD eğitimleri için IMDG Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge yayımlanmıştır. Bu yönerge kapsamında eğitimler icra edilen görev kapsamında 13 kategoriye ayrılmıştır. Konu başlıkları ve eğitim süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

# Görev Toplam Eğitim Süresi Yenileme Eğitim Süresi
1 Sınıflandırma 16 saat 8 saat
2 Paketleme 8 saat 4 saat
3 İşaretleme,Etiketleme,Plakartlandırma 8 saat 4 saat
4 Yük Taşıma Birimlerinin Yüklenmesi,Boşaltılması 16 saat 8 saat
5 Taşıma Belgelerinin Hazırlanması 16 saat 8 saat
6 Taşıma İçin Arz veya Kabul 20 saat 8 saat
7 Elleçleme Sırasında Taşıma 12 saat 4 saat
8 Yükleme/İstif Planlarının Hazırlanması 24 saat 12 saat
9 Gemilerden Yükleme, Boşaltma 16 saat 8 saat
10 Gözetim 16 saat 8 saat
11 Tartı Aleti Operatörü 8 saat *
12 Fumigasyon/Gazdan Arındırma 8 saat *
13 Kategori 1 20 saat 12 saat

Eğitime Katılacak Personel;
IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli yükleri paketli olarak elleçleyen veya bu yükleri sıvı dökme olarak elleçleyerek tesislerindeki kara taşıtı yükleme istasyonundan kara tankerlerine yükleyen kıyı tesisleri, bu elleçleme operasyonlarını planlayan ve gerçekleştiren personeline, eğitim vermekle veya eğitim kuruluşundan eğitim aldırmakla yükümlüdür. Kıyı tesislerinin alacağı eğitimler, icra edilen faaliyetlere göre aşağıda belirtilmektedir.

 • Konteyner elleçlemesi yapan kıyı tesisleri Gemilerden Yükleme/Boşaltma eğitimini vermekle veya eğitim kuruluşundan aldırmakla yükümlüdür.
 • Konteyner iç yüklemesi yapan kıyı tesisleri, bu operasyonda görev alan personeline, Yük Taşıma Birimlerinin Yüklenmesi, Boşaltılması göreve ait eğitimi vermekle veya eğitim kuruluşundan aldırmakla yükümlüdür.
 • Kıyı tesislerinde, konteyner elleçlemesi ile birlikte konteyner iç yüklemesinde de görev alan personele Kategori 1 eğitimi verilebilir.
 • IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli yükleri sıvı dökme olarak elleçleyerek tesislerindeki kara taşıtı yükleme istasyonundan kara tankerlerine yükleyen kıyı tesisleri; bu operasyonda görev alan personeline, İşaretleme, Etiketleme, Plakartlandırma eğitimini vermekle veya eğitim kuruluşundan aldırmakla yükümlüdür.
 • Konteyner iç yüklemesi yapan ve İdareden, Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti Yetki Belgesi alan tartı aleti operatörleri, bu işlemi gerçekleştiren personeline, CTU Kod eğitmeni bulunan eğitim kuruluşundan, tehlikeli yük elleçlemesi yapıyorsa Yük Taşıma Birimlerinin Yüklenmesi, Boşaltılması eğitimi, tehlikeli yük elleçlemesi yapmıyorsa Tartı Aleti Operatörü eğitimi aldırır. Bu eğitimi alan kişiler, 5 yılda bir bu eğitimi tekrar alırlar.
 • Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında paketli tehlikeli yüklere yönelik Tehlikeli Madde Deniz Gözetim Yetkilisi Belgesi almak isteyenler, görev yaptıkları işletmeler vasıtasıyla Gözetim göreve ait eğitimi, eğitim kuruluşundan alırlar.
 • Tarım ve Orman Bakanlığından yük taşıma birimindeki veya gemi ambarındaki yüke fumigasyon veya gazdan arındırma işlemi yapma hususunda yetki alan firmalar, bu işleri yapan personeline Fumigasyon/Gazdan Arındırma göreve ait eğitimi, fumigasyon ve gazdan arındırma eğitmeni bulunan eğitim kuruluşundan aldırır. Bu eğitimi alan kişiler, 5 yılda bir bu eğitimi tekrar alırlar.

Eğitimlerin Birbirlerini İçermesi,

 • Yük Taşıma Birimlerinin Yüklenmesi, Boşaltılması eğitimini alanlar Paketleme, İşaretleme, Etiketleme, Plakartlandırma eğitimini almış sayılırlar.
 • Gemilerden Yükleme, Boşaltma eğitimini alanlar Elleçleme Sırasında Taşıma eğitimini almış sayılırlar.
 • Yükleme/İstif Planlarının Hazırlanması eğitimini alanlar Taşıma Belgelerinin Hazırlanması ve Taşıma İçin Arz veya Kabul eğitimini almış sayılırlar.

Eğitim Semineleri,

 • Imdg Eğitim seminerlerinin sonunda katılımcılar yetkilendirilmiş kuruluş tarafından sınava tabi tutulur. Yapılacak sınav en az 25 sorudan oluşur. Eğitime katılan kişilerin başarılı olup sertifika alabilmeleri için bu sınavlardan 100 üzerinden minimum 70 puan almaları gerekir Yapılan bu sınavda başarılı olanlara bakanlık onayından sonra iki sene geçerli IMDG Kod Eğitim katılım belgesi düzenlenir.
 • Yenileme eğitim semineri: Alınması gerekli eğitimlerin tamamlanması sonucu düzenlenen sertifika tarihinden itibaren her 2 yılda bir uluslararası mevzuatta yapılan güncellemelere yönelik eğitimdir.